• Zdravnik Rupert Muhr je odsoten v petek, 19.7.2019. Nadomešča ga zdravnik Tibor Škalič.
 • Psihiatrinja Katja Sraka je odsotna v sredo, 24.7.2019.
 • Zdravnik Janoš Vöröš je odsoten 22.7. in 26.7.2019. Nadomeščanje je urejeno.
 • Zdravnica Suzana Makoter je odsotna 17.7., 19.7. in od 22.7. do 26.7.2019. Nadomešča jo zdravnica Andreja Šinko Gider.
 • Zdravnica Ljiljana Velemirov je odsotna od 15.7. do 2.8.2019. Nadomeščanje je urejeno v SA Puconci ob ponedeljkih, sredah in četrtkih.
 • Zobozdravnik Tilen Strupi je odsoten od 15.7. do 19.7.2019.
 • Zobozdravnik Sašo Ternar je odsoten od 22.7. do 2.8.2019.
 • Dermatolog Mišo Radišić je odsoten od 24.7. do 6.8.2019.
 • Pediater Tomislav Karabaić je odsoten od 12.7. do 19.7.2019. Nadomešča ga pediatrinja Vesna Turčanova.
 • Zdravnica Nadja Triller je odsotna od 15.7. do 9.8.2019.
 • Zdravnica Miriam Jelen Anđelić je odsotna od 15.7 do 2.8.2019. Nadomešča jo zdravnica Marjeta Benko Šbüll.
 • Zobozdravnik Boris Egić je odsoten od 15.7. do 2.8.2019.
 • Zdravnik Naser Maksuti je odsoten od 15.7 do 9.8.2019. Nadomešča ga zdravnica Mira Hren.
 • Zdravnica Tina Mlinarič je odsotna od 15.7. do 2.8.2019. Nadomeščanje je urejeno v SA Rogašovci.
 • Zdravnica Edith Žižek Sapač je odsotna od 8.7. do 24.7.2019. Nadomeščata jo zdravnica Anja Marič (8.7. - 12.7.) in zdravnik Janoš Vöröš (15.7. - 24.7.) .
 • Zobozdravnica Ivana Perkič je odsotna od 8.7. do 19.7.2019.
 • Zobozdravnica Barbara Benko je odsotna od 8.7.do 19.7.2019.
 • Zdravnica Sabina Fujs Kuhar je odsotna od 15.7. do 31.7.2019. Nadomešča jo zdravnik Ivan Nerat.
 • Zdravnica Staša Kocjančič je odsotna od 8.7. do 19.7.2019. Nadomešča jo zdravnica Majda Cipot.
 • Psihiater Zlatko Horvat je odsoten od 8.7. do 26.7.2019.
 • Ginekolog Zlatko Šubinski je odsoten od 22.7 do 2.8.2019.
 • Ginekologinja Sonja Lepoša Korenjak je odsotna od 15.7 do 26.7.2019.
 • Zdravnik Jožef Felkar je odsoten od 8.7. do 2.8.2019. Nadomešča ga zdravnik Leon Köveš.
 • Zdravnik Tibor Škalič je odsoten od 1.7. do 31.7.2019. Nadomešča ga zdravnik Rupert Muhr.
 • Zobozdravnica Marša Magič je odsotna do nadaljnjega.
 • Zdravnica Tanja Podlesek je odsotna do nadaljnjega.
 • Zobozdravnica Nina Vinder je odsotna do nadaljnega.
 • Pediatrinja Mojca Hrustek je odsotna do nadaljnega. Nadomeščanje je urejeno v ZD MS na otroškem dispanzerju v dopoldanskem času (Tel: 02 534 13 40).
 • 1