Preskoči na glavno vsebino

Center za krepitev zdravja

O centru za krepitev zdravja

Ekipa Centra za krepitev zdravja

Ekipa Centra za krepitev zdravja

Center za krepitev zdravja (CKZ) je samostojna enota zdravstvenega doma in spada v podsklop celotnega projekta »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki ga izvaja Zdravstveni dom Murska Sobota.

V tej enoti deluje multidisciplinarni tim: diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki, fizioterapevti, psihologi, dietetik in kineziolog.
Sodelujemo in povezujemo se še z ostalimi strokovnjaki znotraj zdravstvenega doma:

  • z ginekologi in diplomiranimi babicami v programu Priprava na porod in starševstvo,
  • s pediatri in timi otroškega in šolskega dispanzerja ter šolami pri pripravi in izvedbi Družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti,
  • s patronažno službo z aktivnostmi v lokalni skupnosti,
  • s timi Ambulant družinske medicine.

Center za krepitev zdravja izvaja programa:

VZGOJA ZA ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV

in

PROGRAM ZA KREPITEV ZDRAVJA, ki zajema:

  • 18 nemedikamentoznih obravnav (zdravstvenovzgojnih delavnic, psihoedukativnih delavnic in individualnih svetovanj),
  • presejanje za funkcijsko manjzmožnost za vse osebe, starejše od 65 let,
  • individualno svetovanje osebam v duševni stiski,
  • pogovorne ur za krepitev zdravja, ki so namenjene ciljni populaciji PKZ za krajše individualne posvete s strokovnjakom iz CKZ glede ohranjanja in krepitve zdravja, izvedbe kontrolnih meritev ter za nudenje podpore in pomoči pri spreminjanju vedenja, povezanega z zdravjem,
  • varno vadbo v nosečnosti,
  • družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti.