Preskoči na glavno vsebino

Pohvale, pritožbe in predlogi

Naše usmeritve so naravnane v zadovoljstvo pacientov z zdravstveno obravnavo v našem zavodu. Predlagamo, da v primeru nezadovoljstva ali nesporazuma, ki nastane med zdravstveno obravnavo v našem zavodu, rešitev poiščete takoj v posamezni enoti pri lečečem zdravniku ali odgovorni osebi posamezne enote zavoda. Če z njihovimi odgovori niste zadovoljni, lahko za pritožbe povezane z uresničevanjem pravic v skladu z Zakonom o pacientovih pravicah vložite pritožbo.

Način informiranja uporabnikov, postopek pritožb v zavodu, imenovanje pristojne osebe za sprejem in obravnavo zahteve za prve obravnave za kršitve pacientovih pravic, vloge za vložitve prve zahteve ter postopek obravnave te zahteve, hrambo dokumentacije ter obveščanje zastopnika pacientovih pravic, podrobneje ureja Pravilnik o pritožbenem postopku v zavodu Zdravstveni dom Murska Sobota.

Za svetovanje, zastopanje in pomoč se lahko obrnete na zastopnika pacientovih pravic v Murski Soboti.

Martin Raj, univ. dipl. prav.

Zastopnik pacientovih pravic za območje NIJZ Murska Sobota

Arhitekta Novaka 2b, 9000 Murska Sobota

Telefon: 02/ 534 15 50

Mobilni: 051 345 197

E-pošta: martin.raj@nijz.si

Uradne ure:

torek, četrtek in petek od 8:00 do 13:00

sreda od 12:00 do 17:00

Varuh pacientovih pravic ne nadomešča običajne pritožbene poti, lahko pa vam pomaga pri reševanju vaših problemov in interesov.

Želimo si, da bi v primeru vašega nezadovoljstva našli skupno rešitev, ki bi ustrezala vašim in našim možnostim. Zato vas prosimo, da najprej izberete možnost za reševanje pritožb v Zdravstvenemu domu in se šele nato obrnete na druge institucije.

PODBUDE, PREDLOGI IN POHVALE

S pohvalo zaposlenim izrazimo zaupanje, hkrati pa močno vplivamo na njihovo samozavest. Prav tako, kot je pomembno, da ljudje vedo, zakaj so pohvaljeni, je pomembno tudi, da pohvalo izrazimo na ustrezen način. Kaj menite? Vaše mnenje lahko podate v zgornjem okencu za sporočila. Hvala za sodelovanje.

DRUGE POVEZAVE

V kolikor menite, da so kršene vaše pravice v zvezi z zagotavljanjem zdravstvenega varstva, se obrnite na Zavod za zdravstveno zavarovanje, Slovenska ul. 48, 9000 Murska Sobota.

Če menite, da je bila pri vašem zdravljenju ali zdravljenju vašega svojca storjena zdravniška napaka, lahko pošljete pisno vlogo na Zdravniško zbornico Slovenije, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana.

V primeru morebitne storitve strokovne napake na področju zdravstvene nege se lahko obrnete na Zbornico zdravstvene in babiške nege, Ob železnici 30 A, 1000 Ljubljana.