Skip to main content

Kliničnopsihološka ambulanta

  • Vodja enote:

    mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.

  • Odgovorna oseba za naročanje:

    Valentina Rituper, z. t.

V kliničnopsihološki ambulanti obravnavamo otroke, mladostnike in odrasle.

Delo kliničnega psihologa je usmerjeno v zmanjševanje psihičnih stisk in podporo človekovemu blagostanju. Glede na prisotne težave in napotno vprašanje zdravnika izvajamo kliničnopsihološko ocenjevanje, psihoedukacijo, predstavitev in učenje tehnik sproščanja, suportivno psihoterapijo in drugo po presoji kliničnega psihologa.