Skip to main content

Center za duševno zdravje odraslih

  • Vodja enote:

    Zlatko Horvat, dr. med., spec. psih.

  • Odgovorna oseba za naročanje:
    Erik Horvat, z. t.
    Sanja Sečko Raduha, dipl. m. s., mag. zdr. - soc. manag.

Obravnava ljudi s težavami v duševnem zdravju je pri nas timska in multidisciplinarna in v največji možni meri prilagojena potrebam in značilnostim posameznika. Tim je sestavljen iz avtonomnih strokovnjakov s področja duševnega zdravja, ki samostojno in/ali v timu obravnavamo osebo s težavami v duševnem zdravju.