Preskoči na glavno vsebino

Splošna ambulanta

Dominik Ficko

dr. med., spec. druž. med.

Osebje
Zdravnik:
Dominik Ficko, dr. med., spec. druž. med.
Medicinska sestra:
Suzana Maučec Škalič, dipl. m. s., mag. zdr. nege

Kontakt
Naslov:
  • Sodna ulica 2, 9000 Murska Sobota

Naročanje
Po telefonu:
v ordinacijskem času ambulante.
Osebno:
v ordinacijskem času v prostorih ambulante.
Po pošti na naslov:
Zavod za prestajanje kazni zapora Maribor, oddelek Murska Sobota, Splošna ambulanta - Dominik Ficko, Sodna ulica 2, 9000 Murska Sobota

Ordinacijski čas
Ponedeljek:
12.30 - 14.30
Torek:
/
Sreda:
/
Četrtek:
12.30 - 14.30
Petek:
/
Odmor med delom
Dopoldan:
/
Popoldan:
/

Nadomeščanje v času odsotnosti
V času odsotnosti je nadomeščanje urejeno po predhodnem dogovoru.

Število opredeljenih uporabnikov
Število glavarinskih količnikov: 880,52
Več o tem ...
Zdravnica še sprejema zavarovane osebe, saj ne dosega dogovorjeno zgornje število glavarinskih količnikov na tim, upoštevajoč obseg zaposlitve. V skladu z Uredbo (Uradni list RS št. 8 /2023 z dne 23.1.2023 ) imajo zdravniki družinske medicine in pediatrije na primarni ravni zdravstvene dejavnosti namreč pravico odkloniti opredeljevanje novih zavarovanih oseb, ko dosežejo obremenitev 1895 glavarinskih količnikov. Na spletni strani ZZZS lahko najdete seznam aktivnih zdravnikov in informacijo, kateri zdravniki še opredeljujejo nove paciente.