Zdravnica: Marjeta Benko Šbüll, dr. med., spec. spl. med.
Odgovorna medicinska sestra: Nikolaj Smej, zdravstveni tehnik

Naslov: Gornji Petrovci 33a, 9203 Gornji Petrovci
Telefon: (02) 62 13 668

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 6.9.2018: 1617
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Miriam Jelen Anđelić, dr.med., spec.spl.med., Maša Horvat, z.t.
 

ODMOR ZA MALICO V DOPOLDANSKEM ČASU OD 11.15 DO 11.45
ODMOR ZA MALICO V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.15 DO 16.45