Zdravnik: Tibor Škalič, dr. med., spec. spl. med.
Odgovorna medicinska sestra: Sandra Hari, zdr. tehn.

Naslov: Martjanci 19, 9221 Martjanci
Telefon: (02) 53 81 087

Število opredeljenih zavarovanih oseb na dan 9.9.2019: 1726
 
Nadomeščanje v času odsotnosti: Rupert Muhr, dr.med., spec.spl.med., Martina Vogrinčič, z.t.
 

ODMOR ZA MALICO V DOPOLDANSKEM ČASU OD 10.00 DO 10.30
ODMOR ZA MALICO V POPOLDANSKEM ČASU OD 16.00 DO 16.30